ข้อกำหนดและเงื่อนไข / TERM AND CONDITION

เราคือใคร

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ takeokikuchith.com ซึ่งอยู่ภายใต้ บริษัท worldsahafashion เพื่อความมั่นใจของคุณในการใช้งานเว็บไซต์และการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์อย่างปลอดภัย โปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเพื่อประโยชน์ของตัวคุณเอง การที่คุณใช้งาน หรือ สั่งซื้อสินค้า จะถือว่าคุณยอมรับข้อผูกพันที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ตลอดเวลา เราจึงขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้งาน หรือ สั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ takeokikuchith.com

1. ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์

เมื่อผู้เยี่ยมชมแสดงความเห็นในเว็บไซต์ เราเก็บข้อมูลที่แสดงในฟอร์มแสดงความเห็น และหมายเลขไอพีและเบราว์เซอร์ของผู้เยี่ยมชมด้วยเพื่อช่วยการตรวจสอบสแปม

ถึงแม้ว่าเราจะได้พยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรามีความถูกต้องมากที่สุด แต่ takeokikuchith.com หรือ บริษัทพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวจะมีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอ ทันกาลเวลา หรือ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ หากคุณพบข้อผิดพลาด หรือ การละเลยเว้นว่างในส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ กรุณาแจ้งให้เราทราบทันที

ทุกข้อมูลและส่วนประกอบบนเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคทั่วไปเท่านั้น ไม่มีข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้คำแนะนำ การวินิจฉัย การให้คำปรึกษา รวมถึงมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยน

2. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ takeokikuchith.com เช่น ข้อความ กราฟิก โลโก้ ปุ่มไอคอน รูปภาพ วิดีโอ การออกแบบหน้าเว็บไซต์ และอื่นๆ ที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ ถือเป็นทรัพย์สินของ takeokikuchith.com และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย บรรดาสิทธิดังกล่าวถูกสงวนไว้โดย takeokikuchith.com และผู้ให้อนุญาตของเรา คุณสามารถเก็บ สั่งพิมพ์ แสดงเนื้อหาที่จัดหาให้นี้ เพียงเพื่อการใช้ส่วนตัวของคุณ รวมถึงการคัดลอกเป็นอิเล็กทรอนิกส์ในการพิมพ์ส่วนที่น่าสนใจสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการวางคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์ takeokikuchith.com และการค้นหาบน Search Engine เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใด หรือ บริษัทใด ทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานโดยถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือ ใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นในธุรกิจหรือกิจการพาณิชย์ โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

3. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

ถ้าคุณแสดงความเห็นบนเว็บไซต์ของเรา คุณอาจจะเลือกเข้าสู่การบันทึกชื่อ อีเมลและเว็บไซต์ของคุณในคุกกี้ นี่จะเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับคุณโดยที่คุณไม่ต้องกรอกรายละเอียดเหล่านี้ซ้ำอีกครั้งในขณะที่คุณแสดงความเห็นอื่น คุกกี้นี้จะอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งปี

เว็บไซต์ takeokikuchith.com อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการของบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น เราไม่สามารถให้การรับรอง หรือ ยืนยันความถูกต้องในข้อมูลของเว็บไซต์อื่นๆ คุณอาจต้องพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คุณใช้งานเว็บไซต์อื่นๆ ด้วยตัวคุณเอง

เราขอแนะนำให้คุณอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น ก่อนการใช้งานบนเว็บไซต์ดังกล่าว และเราไม่อนุญาตให้คุณทำลิงค์จากเว็บไซต์ของคุณเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เหล่านั้น โดยมิได้มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

4. ข้อมูลสินค้า

บทความบนเว็บไซต์นี้อาจจะมีเนื้อหาที่ถูกแนบไว้ (เช่น วีดีโอ รูปภาพ บทความ เป็นต้น) เนื้อหาที่ถูกแนบไว้จากเว็บไซต์อื่นปฏิบัติในแนวทางเดียวกันกับที่ผู้เยี่ยมชมได้เข้าชมเว็บไซต์อื่น

ถึงแม้ว่าเราจะได้พยายามอย่างดีที่สุดที่จะทำให้รายละเอียด คำอธิบาย และราคาสินค้าที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ takeokikuchith.com มีความถูกต้อง แต่อาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ถ้าพบว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นในข้อมูล หรือ ราคาสินค้า เราจะแจ้งคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด และยังคงให้คุณตัดสินใจว่าจะยืนยันคำสั่งซื้อของคุณเช่นเดิม ณ ที่ราคาที่ถูกต้อง หรือ ยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นไป หากเราไม่สามารถติดต่อคุณได้ เราจะถือว่าคำสั่งซื้อนั้นถูกยกเลิก หากคุณยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนที่เราจะตัดสินใจส่งสินค้าไปให้คุณ และคุณได้ชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นแล้ว คุณจะได้รับเงินคืนทั้งหมด

5. สิทธิในการสั่งซื้อสินค้า

การสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ takeokikuchith.com คุณจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณจะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณ การยอมรับในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้และความตกลงของบุคคลดังกล่าวอยู่ในการเข้ารับผิดชอบต่อ (1) การกระทำของคุณ (2) ค่าบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ หรือ การสั่งซื้อสินค้าของคุณ และ (3) การยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ของคุณ หากคุณไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณ คุณต้องหยุดการใช้งาน การเข้าใช้แพลตฟอร์ม และการใช้บริการทันที

6. สมาชิก

ถ้าคุณมีบัญชีบนเว็บไซต์นี้ หรือได้แสดงความเห็น คุณสามารถร้องขอไฟล์ส่งออกของข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณได้ รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่คุณได้ให้ไว้กับเรา คุณสามารถร้องรอให้เราลบข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณได้เช่นกัน นี่ไม่รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่เราจำเป็นต้องเก็บสำหรับการจัดการ ข้อกฎหมาย หรือวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย

เว็บไซต์ takeokikuchith.com ไม่ให้บริการกับผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือ สมาชิกที่เคยถูกเราตัดสิทธิ์การใช้งานไปแล้ว ผู้ใช้งานจะได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การละเมิดเงื่อนไขดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดการระงับบัญชีผู้ใช้งานได้

การใช้งานบนเว็บไซต์ พึงตระหนักว่าคุณต้องมีอายุครบตามที่กฎหมายกำหนดในการทำสัญญากับเราและต้องมิใช่บุคคลที่เคยถูกระงับการให้บริการตามกฎหมายของประเทศไทย หรือ ขอบเขตกฎหมายอื่นใด เมื่อเราแจ้งความประสงค์ไป คุณต้องยินยอมให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องของตนเอง หากเราตรวจสอบแล้วพบว่าคุณได้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เรามีสิทธิที่จะระงับสิทธิในการเป็นสมาชิกชั่วคราวตลอดจนยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณ หรือ ปฏิเสธการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานของคุณอีกในอนาคต

คุณจะต้องใช้นามจริง หรือ นามแฝง (Username) ที่เหมาะสม สุภาพ ไม่หยาบคาย หรือ ขัดต่อศีลธรรมอันดี คุณไม่สามารถโอนสิทธิ หรือ ผลประโยชน์ หรือ รางวัลใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการบนเว็บไซต์ ให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของคุณให้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ และจะเข้าใช้งานเว็บไซต์ ด้วยตนเองเท่านั้น โดยคุณตกลงที่จะรับผิดชอบชำระค่าสินค้าและบริการ รวมถึงรับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้น ภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้งานของคุณ กรุณาแจ้งเราทันที หากคุณทราบว่า หรือ มีเหตุผลให้สงสัยว่า ความลับเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้งาน หรือ รหัสผ่านอาจถูกเปิดเผย หรือ มีการใช้ชื่อผู้ใช้งาน หรือ รหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

7. กรรมสิทธิ์ในสินค้า

กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะไม่ผ่านไปยังคุณจนกว่าเราจะได้รับเงินสด หรือ เงินโอนในการชำระเงินเต็มจำนวน เมื่อถึงกำหนดชำระเงินซึ่งราคาของสินค้าและสินค้าอื่นๆ ทั้งหลายที่ตกลงกันว่าจะขาย โดยไม่คำนึงถึงการส่งมอบและการส่งผ่านความเสี่ยงภัยในสินค้า หรือ ข้อกำหนดอื่นใดของเงื่อนไขนี้

8. การชำระเงิน

คุณสามารถเลือกชำระเงินโดยใช้วิธีการชำระเงินใดๆ ที่กำหนดบนแพลตฟอร์มในช่วงเวลานั้น โดยคุณตกลงว่าจะอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องสำหรับวิธีการชำระเงินของคุณ หากคุณไม่ชำระเงินใดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้ หรือ การชำระเงินถูกยกเลิกด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เรามีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ หรือ ระงับการส่งมอบสินค้าจนกว่าจะมีการชำระเงินครบถ้วน โดยไม่กระทบต่อสิทธิ หรือ การเยียวยาอื่นใดที่เราอาจมีได้

9. การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด

เรามีสิทธิ์อย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ หากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์ หรือ ความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อันเป็นผลมาจากสินค้าบนเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิด หรือ ลงรายละเอียดผิด เป็นต้น ในกรณีที่คำสั่งซื้อนั้นถูกยกเลิก และเราได้รับชำระเงินจากคุณที่ถือว่าคำสั่งซื้อสมบูรณ์แล้ว เราจะทำการคืนเงินให้คุณเต็มจำนวนราคาสินค้า

วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานตามกฎหมายและดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

– เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเข้าใช้บริการ การให้บริการช่วยเหลือ ติดต่อสอบถามข้อมูล ตอบรับคำร้องขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือเพื่อการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับบริการ

– เพื่อการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้บริการ และอาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน

– เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ หลักปฏิบัติ หรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานตามกฎหมายหรือที่มีอำนาจกำกับดูแล โดยบริษัทอาจนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน/ภายนอก หน่วยงานราชการ หรือบุคคลนิติบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

– เพื่อนำเสนอสิทธิประโยชน์ และ/หรือเสนอขายสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่อาจตรงกับความสนใจของท่าน, รายการส่งเสริมการขาย, การประชาสัมพันธ์, การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการ ตลอดจนการสถิติ, วิเคราะห์, ศึกษาวิจัย, ประเมินผลข้อมูล หรือเพื่อจัดการความต้องการทางธุรกิจของบริษัท, คู่ค้าของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ผ่านช่องทางการติดต่อที่ท่านได้แจ้งไว้

– เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ อันชอบด้วยกฎหมายซึ่งบริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเป็นคราว ๆ ไป

นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ข้างต้น บริษัทอาจดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานอื่น ๆ ตามกฎหมาย เช่น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน เป็นต้น โดยหากมีการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์อื่น ๆ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบในภายหลัง  

อ่านเพิ่มเติม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล